Přejít na obsah

Pravidla soutěže Sklik výzva – Ověření: EFEKTIVNÍ PRÁCE S OBSAHOVOU SÍT

Soutěž Sklik výzva –Ověření: EFEKTIVNÍ PRÁCE S OBSAHOVOU SÍTÍ bude probíhat od 13.5.2019 do 21.6.2019

Pořadatelem soutěže je společnost Seznam.cz, a.s., IČO: 26168685

Podmínky účasti v soutěži:

 • soutěže se mohou účastnit jednotlivci nebo skupiny zaměstnanců z programu Ověřené agentury a freelenceři https://spoluprace.seznam.cz/agentury/ (dále jen „OAF“)
 • aby OAF byl zařazen do soutěže, je nutné splnit následující podmínky:
  • přihlásit svou OAF do soutěže musí daný jednotlivec nebo jeden ze skupiny zaměstnanců (zástupce takovéto skupiny), a to zasláním emailu na sklikvyzva@seznam.cz do 20.5.2019 do 23:59,
  • do soutěže budou zařazeny automaticky všechny účty klientů Skliku dle posledního zaslaného clientlistu pro účely Ověření Sklik;
 • přihlášením se do soutěže poskytuje OAF společnosti Seznam.cz, a.s. oprávnění zveřejnit inzeráty a další data k nim vztažená (viz hodnocená kritéria) a užívat fotografie či screeny pro své marketingové účely;
 • soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci pořadatele a osoby blízké těchto osob. Pořadatel si vyhrazuje právo ověřit způsobilost soutěžícího k účasti na soutěži.

Průběh soutěže:

 • Pořadatel soutěže hodnotí efektivní práci s obsahovou sítí napříč klienty Skliku OAF za období od 21.5.2019 do 11.6.2019.
 • Vyhodnocení zajišťuje odborná porota (konzultant Sklik, specialista Sklik) dle následujících kritérií:
  • zapojení obsahové sítě napříč klienty
  • práce s jednotlivými typy cílení
  • práce se strukturou kampaní/sestav
 • Vyhodnocení proběhne nejpozději dne 21.6.2019.
 • Výsledky budou zveřejněny na Facebooku a výherci budou dále informování e-mailem; k tomuto způsobu je účastí v soutěži poskytnut souhlas.
 • Pořadatel určí jednoho výherce, který obdrží výhry viz níže.

Výherce obdrží následující výhru:

 • neoficiální titul „profík na obsahovou síť v Skliku“;
 • sladkou odměnu;
 • možnost jednorázové prezentace a propagace úspěchu zaměstnanců OAF či samotné OAF na blogu a sociálních sítích společnosti Seznam.cz
 • merchandise společnosti Seznam.cz

Celková hodnota nepeněžní výhry nepřevýší 10.000,-Kč včetně zákonné sazby DPH. Pro informaci pořadatel uvádí, že nepeněžní výhra v úhrnné hodnotě nepřevyšující 10.000,-Kč včetně zákonné sazby DPH je osvobozena od daně z příjmů podle zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů.

Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele není právní nárok.

Veškeré osobní údaje poskytnuté v souvislosti se soutěží budou pořadatelem zpracovány pro účely oprávněných zájmů, respektive za účelem účasti v soutěži, předání výhry či za jiným účelem spojeným se soutěží a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Pořadatel má právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení důvodu předčasně ukončit. Pořadatel soutěže si vyhrazuje změnu těchto pravidel, kterou neprodleně zveřejní.

Pořadatel je oprávněn vyřadit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího, který poruší pravidla soutěže a obecně závazné právní předpisy nebo u něhož bude mít pořadatel důvodné podezření o takovémto porušení.

Soutěž není žádným způsobem pořádána, sponzorována, podporována, vyhodnocována ani jinak spravována sociální sítí Facebook a/nebo jinou sociální sítí (dále jen „sociální sítě“), ani jejími provozovateli. Provozovatelům sociálních sítí nevznikají ve spojení se soutěží žádná práva ani povinnosti, ani vůči jejím účastníkům.