Přejít na obsah

Ke stažení

Zde si můžete stáhnout loga jednotlivých spoluprací.
Prosíme, respektujte pravidla jejich užívání.

Je povoleno

 • Umístit webové logo na webových stránkách společnosti, která s námi spolupracuje. A to kamkoliv dle potřeby.
 • Uvádět vlastnictví loga ve svých materiálech, tiskových zprávách a jiných komunikačních kanálech.
 • Použít logo také v tiskových i ostatních materiálech. Platí zde stejná pravidla jako pro webové použití.

Není povoleno

 • Zasahovat do grafické podoby webového loga, upravovat jeho barevnost či jakkoliv jinak webové logo upravovat.
 • Deformovat webové logo či jinak upravovat poměr stran.
 • Používat webové logo jinde, nežli je výše povoleno.
 • Upravovat či jakkoliv jinak měnit prvky vně webového loga. Všechny dostupné varianty vám dodá společnost Seznam.cz, a. s.
 • V okolí 70 px kolem webového loga zobrazovat jakékoliv jiné prvky.
 • Jakkoliv zasahovat do HTML kódu přiděleného loga.
 • Upravovat či kamkoliv jinam směrovat URL odkaz přidělený s webovým logem.
 • Zobrazovat webové logo na stránkách společnosti, které Seznam.cz, a. s. webové logo neudělil nebo se napřímo nedotýká činnosti splňující podmínky pro získání webového loga.
 • Zobrazovat webové logo na stránkách, které jsou v rozporu se zákonem České republiky a obsahují nebo propagují hazardní hry, sexuální obsah či podbízejí k užívání alkoholu, tabáku a drog, jsou v rozporu s dobrými mravy či hanlivě nebo jakýmkoliv jiným způsobem znevažují jiné osoby.
 • Vkládat webové logo do názvu své společnosti, obchodního názvu, produktu, služby, domény nebo sloganu.
 • Zobrazovat webové logo jako výrazný prvek na svých webových stránkách tak, aby vzbuzoval dojem jakéhokoliv jiného vztahu se společností Seznam.cz, a. s., či jako autora obsahu dané webové prezentace nebo jako reprezentanta názorů a postojů společnosti držící toto ověření.
 • Používat logo Ověření (textově i graficky) ve spojení se slovem certifikace, certifikovaný, certifikát, apod.

Varianty log spolupráce

Certifikovaná agentura Sklik

Velikost 200×98px

Zkopírovat HTML kód HTML kód zkopírován
Certifikovaná agentura Sklik

Velikost 128×61px

Zkopírovat HTML kód HTML kód zkopírován
Certifikovaná agentura Sklik

Velikost 50×50px

Zkopírovat HTML kód HTML kód zkopírován

Stáhnout v PDF  |  Stáhnout v PNG