Přejít na obsah

Jak začít spolupracovat

Vyberte si způsob spolupráce, který vám nejvíce vyhovuje

Jak se stát certifikovanou agenturou (CA)


Kvantitativní podmínky 

 1. Minimální obrat je 1.000.000 Kč bez DPH měsíčně, počítáno jako průměr za měsíc za uplynulé čtvrtletí.
  • Nepočítá se Sklik účet klienta připojený pod  Sklik účet, který využívá agentura pro přístupy do Sklik účtů klientů, ale účet vykázaný v zaslaném clientlistu
  • Klient může být započítán pouze 1 agentuře.
   • V případě převodu mezi agenturami v průběhu měsíce se započte té, která jej zaslala na začátku měsíce v clientlistu.
   • V případě, že jedna agentura inzerci klienta hradí a druhá agentura kampaně fyzicky spravuje, je klient započítán ve prospěch agentury, která kampaně fyzicky spravuje.
 2. Agentura má alespoň 10 aktivních klientů dle clientlistu.
  • Nepočítá se Sklik účet klienta připojený pod  Sklik účet, který využívá agentura pro přístupy do Sklik účtů klientů, ale účet vykázaný v zaslaném clientlistu
  • Klient může být započítán pouze 1 agentuře.
   • V případě převodu mezi agenturami v průběhu měsíce se započte té, která jej zaslala na začátku měsíce v clientlistu.
   • V případě, že jedna agentura inzerci klienta hradí a druhá agentura kampaně fyzicky spravuje, je klient započítán ve prospěch agentury, která kampaně fyzicky spravuje.
  • Klientem rozumíme jedno IČ. Více Sklik účtů jedné společnosti (IČ) nepovažujeme za více klientů.
 3. Agentura má alespoň 2 aktivní PPC specialisty dle clientlistu.
  • PPC specialistou rozumíme zaměstnance agentury nebo jejího spolupracovníka (který však jménem agentury vystupuje), kteří kampaně klientů, u kterých jsou v clientlistu uvedení, fyzicky spravují a je na ně možné se obrátit ohledně konzultací.
  • Za PPC specialistu nepovažujeme account managery, plannery apod., pokud kampaně klientů fyzicky nespravují.

Pravidla pro clientlist

 1. Clientlist je zaslán jednou za kvartál, a to do konce posledního měsíce příslušného kvartálu na kontaktní osobu v Seznam.cz, která je za Sklik agentury v Seznamu zodpovědná, prostřednictvím e-mailu v předem domluveném formátu.
 2. Agentura prohlašuje klienta za aktivně spravovaného touto agenturou v době zaslání clientlistu.
 3. Každý klient obsahuje jména a mailové a telefonní kontakty na tyto osoby:
  • PPC specialista, který kampaně fyzicky spravuje
  • account manager, osoba, která je v kontaktu se zodpovědnou osobou na straně klienta
  • zodpovědnou osobou na straně klienta
 4. Klienta nepovažujeme za klienta agentury, pokud v době zaslání clientlistu nemá agentura do účtu přístup pro čtení a zápis nebo přístup prostřednictvím agenturní vazby.

Kvalitativní podmínky

 1. Agentura má transparentní přístup ke svým klientům. Musí splňovat níže uvedené body:
  • Klienti Certifikovaných agentur mají přístup (login a heslo) do svých Sklik účtů.
  • Agentura prohlašuje, že klientovi poskytuje pravdivé a úplné (tj. všechny v účtu dostupné) statistiky Sklik účtu, ze kterého jsou vedeny kampaně ve prospěch webových stránek klienta. Buď pravidelně nebo obratem na jeho žádost.
  • Klienti mají možnost si po ukončení spolupráce s agenturou účet převzít pro další použití, pokud smlouva mezi klientem a agenturou výslovně nezmiňuje, že je účet vlastnictvím agentury.
  • Fakturační údaje Sklik účtu jsou nastavené na IČO klienta.
 2. Agentura se zavazuje do konce posledního měsíce v kvartálu zaslat aktuální clientlist.
 3. Certifikované agentury vzdělávají své správce PPC kampaní.
  • PPC specialisté mají možnost účastnit se školení a workshopů Skliku pořádaných společností Seznam.cz a musí se zúčastnit minimálně 1 školení nebo workshopu dle vlastního výběru.
  • Kontaktní osoby na straně agentury předávají na PPC specialisty novinky a jiné zprávy týkající se chodu Skliku, které jsou jim společností Seznam.cz zasílány.
 4. Agentura je schopna akvizice nových klientů.
  • Agentura veřejně prezentuje, např. na svém webu, schopnost přijmout nového klienta pod svou správu.

Ostatní

Společnost Seznam.cz si vyhrazuje právo na okamžité odebrání certifikátu:

 • Netransparentnost vůči klientovi
 • Opakované odmítnutí kontaktu s Konzultanty Skliku nebo jinými zástupci spol. Seznam.cz
 • Jiné neplnění kvalitativních nebo kvantitativních podmínek
 • Opakovaným nedodržováním domluvených postupů nad klienty
 • Poškozováním obchodních zájmů spol. Seznam.cz
 • Poškozováním dobrého jména spol. Seznam.cz

Certifikací získáte

 • Webový certifikát prokazující vaše schopnosti od společnosti Seznam.cz
 • Odborníka ze společnosti Seznam.cz, který se bude věnovat pouze vám
 • Pravidelná školení systému Sklik a jeho novinek
 • Nadstandardní data a reporty pro Vaše klienty
 • Pravidla pro získaní a užití certifikátu