Přejít na obsah

Pravidla souteže Sklik výzva: EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ BRANDINGU

Soutěž Sklik výzva: EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ BRANDINGU bude probíhat od 6. 3. 2019 do 11. 4. 2019

Pořadatelem soutěže je společnost Seznam.cz, a.s., IČO: 26168685

Podmínky účasti v soutěži:

 • soutěže se mohou účastnit jednotlivci nebo skupiny zaměstnanců certifikované agentury Skliku https://spoluprace.seznam.cz/agentury/ (dále jen „CA“)
 • aby CA byla zařazena do soutěže, je nutné splnit následující podmínky:
  • přihlásit svou CA do soutěže musí její zaměstnanec zasláním emailu na sklikvyzva@seznam.cz do 11. 3. 2019 do 23:59,
  • do soutěže budou zařazeny automaticky všechny účty klientů Skliku dle posledního zaslaného client listu pro účely Certifikace Sklik;
 • návštěvník přihlášením se do soutěže poskytuje společnosti Seznam.cz, a.s. oprávnění zveřejnit inzeráty a další data k nim vztažená (viz hodnocená kritéria) a užívat fotografie či screeny pro své marketingové účely;
 • soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci pořadatele a osoby blízké těchto osob. Pořadatel si vyhrazuje právo ověřit způsobilost soutěžícího k účasti na soutěži.

Průběh soutěže:

  Pořadatel soutěže hodnotí efektivní využívání brandingu napříč klienty Skliku CA za období od 14. 3. 2019 do 4. 4. 2019 bez ohledu na to, zda byl branding vytvořen před spuštěním soutěže. Bude však hodnocen výkon brandingu pouze za období od 14. 3. do 4. 4. 2019.
  • Vyhodnocení zajišťuje odborná porota (konzultant Sklik, specialista Sklik) dle následujících kritérií:

   • zapojení brandingu napříč klienty,
   • práce s cílením,
   • kreativní přístup k využití brandingu.
   • Vyhodnocení proběhne nejpozději dne 11.4.2019
   • Výsledky budou zveřejněny na Facebooku a výherci budou dále informování e-mailem; k tomuto způsobu je účastí v soutěži poskytnut souhlas.
   • Pořadatel určí jednoho vítěze, který obdrží výhry viz. níže

Výherce obdrží následující výhru:

 • Neoficiální titul „profík na branding v Skliku“
 • dopoledne se Seznamem: Začneme příjemnou snídaní, kde si vybere opravdu každý. Po ní budeme pokračovat prohlídkou centrály Seznam.cz. Podíváte se do zákulisí Televize Seznam, Stream.cz a toho, jak to u nás vypadá. A třeba přijde i zajímavý host ;
 • Možnost jednorázové prezentace a propagace úspěchu zaměstnanců CA i samotné CA na blogu a sociálních sítích společnosti Seznam.cz
 • možnost jednorázové prezentace a propagace úspěchu zaměstnanců CA i samotné CA na blogu a sociálních sítích společnosti Seznam.cz;
 • merchendise společnosti Seznam.cz.
  Celková hodnota nepeněžní výhry nepřevýší 10.000,- Kč. Pro informaci pořadatel uvádí, že nepeněžní výhra v úhrnné hodnotě nepřevyšující 10.000,- Kč je osvobozena od daně z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů.
  Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele není právní nárok.
  Veškeré osobní údaje poskytnuté v souvislosti se soutěží budou pořadatelem zpracovány pro účely oprávněných zájmů, respektive za účelem účasti v soutěži, předání výhry či za jiným účelem spojeným se soutěží a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
  Pořadatel má právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení důvodu předčasně ukončit. Pořadatel soutěže si vyhrazuje změnu těchto pravidel, kterou neprodleně zveřejní.
  Pořadatel je oprávněn vyřadit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího, který poruší pravidla soutěže a obecně závazné právní předpisy nebo u něhož bude mít pořadatel důvodné podezření o takovémto porušení.