Přejít na obsah

Pravidla soutěže Sklik výzva: NATIVNÍ REKLAMA

Soutěž Sklik výzva: NATIVNÍ REKLAMA bude probíhat od 11.6.2018 do 20.7.2018

Pořadatelem soutěže je společnost Seznam.cz, a.s., IČO: 26168685

Podmínky účasti v soutěži:

 • soutěže se mohou účastnit jednotlivci nebo skupiny zaměstnanců certifikované agentury Skliku https://spoluprace.seznam.cz/agentury/ (dále jen zaměstnanci CA)
 • aby byly zaměstnanci CA zařazeni do soutěže, je nutné splnit následující podmínky:
  • vytvořit kombinovanou reklamu v nativním formátu dle best practice https://napoveda.sklik.cz/textova-a-graficka-inzerce/nativni-reklama/ bez retargetingového cílení
  • nominovat 3 inzeráty do těla emailu ve tvaru RUS-kampaň-sestava-screen/případně popis) + předmět emailu ve tvaru Název agentury – Sklik výzva 1
  • zaslat e-mailem na sklikvyzva@seznam.cz do 20.6.2018 23:00
  • zařazeny budou jen inzeráty vytvořené po datu vyhlášení soutěže.
 • návštěvník přihlášením se do soutěže poskytuje společnosti Seznam.cz, a.s. oprávnění zveřejnit inzeráty a další data k nim vztažená (viz hodnocená kritéria) a užívat fotografie či screeny pro své marketingové účely;
 • soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci pořadatele a osoby blízké těchto osob. Pořadatel si vyhrazuje právo ověřit způsobilost soutěžícího k účasti na soutěži.

Průběh soutěže:

  Pořadatel soutěže hodnotí nativní reklamu za období 21.6.2018 – 12.7.2018, která získala minimálně 1000 zobrazení a běžela po celé hodnocené období.
  Vyhodnocení zajišťuje odborná porota (konzultant Sklik, specialista Sklik) dle následujících kritérií:

 • Text reklamy
 • Práce s umístěním a landing page
 • CTR v určeném období
  Vyhodnocení proběhne nejpozději do 20.7.2018
  Výsledky budou zveřejněny na Facebooku a výherci budou dále informování e-mailem.
  Pořadatel určí jednoho vítěze, který obdrží výhry viz. níže

Výherci obdrží následující výhry:

 • Neoficiální titul „profík na nativní reklamu Sklik“
 • Sladkou odměnu
 • Možnost jednorázové prezentace a propagace úspěchu zaměstnanců CA i samotné CA na blogu a sociálních sítích společnosti Seznam.cz
 • Merchendise společnosti Seznam.cz

Pořadatel soutěže si vyhrazuje změnu těchto pravidel, kterou neprodleně zveřejní.