Přejít na obsah

Pravidla soutěže Sklik výzva: POKROČILÁ RTG STRATEGIE

Soutěž Sklik výzva: POKROČILÁ RTG STRATEGIE bude probíhat od 3.9.2018 do 22.10.2018

Pořadatelem soutěže je společnost Seznam.cz, a.s., IČO: 26168685

Podmínky účasti v soutěži:

 • soutěže se mohou účastnit jednotlivci nebo skupiny zaměstnanců certifikované agentury Skliku https://spoluprace.seznam.cz/agentury/ (dále jen zaměstnanci CA)
 • aby byly zaměstnanci CA zařazeni do soutěže, je nutné splnit následující podmínky:
  • vytvořit retaregetingovou strategii dle best practice
  • nominovat 3 sestavy nebo kampaně do těla emailu ve tvaru RUS-kampaň-(případně sestava) a předmět emailu ve tvaru Název agentury – Sklik výzva 2
  • dále do těla emailu stručně popsat vytvořenou RTG strategii
  • zaslat e-mailem na sklikvyzva@seznam.cz do 23.9.2018 23:59
  • zařazeny budou jen sestavy či kampaně vytvořené po datu vyhlášení soutěže.
 • návštěvník přihlášením se do soutěže poskytuje společnosti Seznam.cz, a.s. oprávnění zveřejnit inzeráty a další data k nim vztažená (viz hodnocená kritéria) a užívat fotografie či screeny pro své marketingové účely;
 • soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci pořadatele a osoby blízké těchto osob. Pořadatel si vyhrazuje právo ověřit způsobilost soutěžícího k účasti na soutěži.

Průběh soutěže:

  Pořadatel soutěže hodnotí retargetingovou strategii za období 24.9.2018 – 14.10.2018, která získala minimálně 5000 zobrazení a běžela po celé hodnocené období.
  Vyhodnocení zajišťuje odborná porota (konzultant Sklik, specialista Sklik) dle následujících kritérií:

  • stanovené cíle i strategie a taktika pro jejich dosažení
  • nastavení kampaní/sestav na základě stanovené strategie/taktiky
  • práce s retargetingovými publiky
  • CTR v určeném období či jiné metriky stanovené ve strategii (například konverzní poměr)
  • kreativní zpracování
  • využití netradičního pojetí podle Sklik know how.
  • Vyhodnocení proběhne nejpozději do 22.10.2018
  • Výsledky budou zveřejněny na Facebooku a výherci budou dále informování e-mailem.
  • Pořadatel určí jednoho vítěze, který obdrží výhry viz. níže

Výherci obdrží následující výhry:

 • Neoficiální titul „profík na pokročilou strategii RTG v Skliku“
 • Sladkou odměnu
 • Možnost jednorázové prezentace a propagace úspěchu zaměstnanců CA i samotné CA na blogu a sociálních sítích společnosti Seznam.cz
 • Merchendise společnosti Seznam.cz

Pořadatel soutěže si vyhrazuje změnu těchto pravidel, kterou neprodleně zveřejní.